RiceMills.asia
  Skype : cambodiabiofuel หน้าแรก       โรงสี       อุปกรณ์       บริการ      โครงการเกี่ยวข้อง ลูกค้าของเรา
  Phone : +855-977119400 ที่ปรึกษา       วิสัยทัศน์       ผู้บริหาร       กิจกรรม       แกลอรี่ E-mail:sale@ricemills.asia
 Select catagory
 
www.RiceMills.asia

หน้าแรก โรงสี อุปกรณ์ บริการ โครงการเกี่ยวข้อง
- ที่ปรึกษา
- วิสัยทัศน์
- ผู้บริหาร
- กิจกรรม
- แกลอรี
- 60 ตัน/วัน
- 120 ตัน/วัน
- 250 ตัน/วัน
- โรงสีครอบครัว
- โรงสีหมู่บ้าน
- ชุดกระพ้อ
- ชุดสายพานลำเลียง
- เครื่องดีดสีข้าวสาร
- เตาเผาพลังงานแกลบ
- ชุดทำความสะอาดข้าว
- ISO
- GMP
- HACCP
- Carbon's credit
- การติดตั้งเครื่องจักร
- ไซโล
- เครื่องผลิดไฟฟ้า
- ระบบการอบแห้ง
- การแปรรูปอาหาร
- ระบบโลจิสติกส์
Social Links
 
 Cambodia agent : 012-504385 Tuy

หน้าแรก l โรงสี l อุปกรณ์ l บริการ l โครงการเกี่ยวข้อง
Contact address
74/81 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มือถือ: (66) 84 1198787, (855) 97 711 9400          แฟกซ์: (855) 23 986 222
Website: www.ricemills.asia          E-mail: sale@ricemills.asia
 
Skype
Cambodiabiofuel
VoIP
Cambodiabiofuel